תל"א דיגיטלית תוכנית לימודים אישית דיגיטלית

בשיתוף בתי ספר ומומחים לחינוך פיתחנו מערכת תל"א דיגיטלית המאפשרת לכם למלא את הדוח בצורה ידידותית, לשתף מידע בין אנשי החינוך השונים ולנהל את התל"א הבית ספרי בצורה פשוטה ומהירה.

תל"א דיגיטלית